<- Tilbake

Informasjon angående tiltak for smittevern hos Lorentz Storesund & Sønner

For å begrense spredningen av Covid-19, har Sør-Vest Politidistrikt besluttet at alle utenlandske besetningsmedlemmer på alle fartøyer innen Sør-Vest Politidistrikts ansvarsområde nektes landlov i medhold av utlendingsforskriften § 4-19, 5. ledd.

Vi på Lorentz Storesund & Sønner vil i tillegg oppfordre alle norske besetningsmedlemmer til å også holde seg om bord, såfremt det lar seg gjøre.

Dersom dere har nødvendige ærender på land, ber vi dere om å ikke går via vårt kontorbygg.

For å beskytte dere og oss selv på best mulig måte for eventuell smitte, ber vi dere om å ta hensyn til disse forhåndsreglene vi har satt for alle våre kunder og ansatte.

Har dere behov for å gå i land, kan dere ringe oss på forhånd på 528 14 470 eller 478 39 807.

Vi må fortsette å ta dette på største alvor, slik at vi alle kan holde oss, og alle de rundt oss, friske.

Vi ber dere vennligst følge instruksene dere får fra kai operatører og fra oss på kontoret.

Informasjon angående smittevernstiltak for inngående landlig trafikk Lorentz Storesund & Sønner

For å begrense spredningen av smitte, holder vi porten stengt 24/7.

Kun personer med gyldig ærend vil bli sluppet inn, men vi ber dere i størst mulig grad unngå å gå innom vårt kontorbygg.

Vennligst ring oss på telefon 528 14 470 i forkant, så vil vi møte dere ved porten.

For å beskytte dere og oss selv på best mulig måte, vil vi ha færrest mulig mennesker innom kontorene våre. Dette er for å bidra til å redusere spredningen av viruset, men også med hensyn til våre egne operasjoner og ansatte.

Vi må fortsette å ta dette på største alvor og må derfor ta alle mulige forholdsregler som kan sørge for å redusere smittefaren, slik at alle holder seg friske.

Vennligst følg instruksene dere får fra våre ansatte.

Med vennlig hilsen,

Terje Storesund

Daglig leder Lorentz Storesund & Sønner AS

Se vedlegg

Velg oss for en trygg og effektiv levering

Ta kontakt