<- Tilbake

Informasjon til naboer som gjelder Storesund tankanlegg

Lorentz Storesund & Sønner AS skal være en sikker og god bedrift, for både ansatte og nærmiljøet.

Til husstander i Storesund:

Storesund tankanlegg er eid av Lorentz Storesund & Sønner AS.


Selskapet har siden 1957 drevet Storesund tankanlegg i Storasundet på Karmøy. Selskapet og ansatte har lang og bred erfaring med drift av tankanlegg og håndtering av petroleumsprodukter.

Storesund tankanlegg er et moderne tankanlegg som møter alle nasjonale og internasjonale krav og har alle nødvendige godkjenninger. Det er i de senere årene invester store beløp i utbygging og oppgradering av ringmurer og sikkerhetssystemer. I tillegg er gamle tanker sanert og det er bygget en stor lagerhall.

Bedrifter som lagrer oljeprodukter med et volum på over 5 000 kubikkmeter er underlagt «Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)». Vi hører derfor inn under denne forskriften.

Se vedlegg

Velg oss for en trygg og effektiv levering

Ta kontakt